פרטי הילד/ה

    פרטי החברותא הבוגר/ת שניגש/ת לחידון עם הילד/ה

    בסימון שדה זה, את/ה מאשר/ת ומסכימ/ה שפרטי ההתקשרות שתמסור/תמסרי להלן ישמשו את העמותה לצורך שליחת עדכונים על עלוני תלמוד, תחרויות ופעילויות נוספות (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרוני SMS), אלא אם תודיע/י לנו כי אינך מעוניינ/ת בעדכונים כאמור

    To Top