Talmud Yisreeli, bir yandan Yahudi kimliğini güçlendirip Yisrael kültür ve mirasıyla olan bağlantıyı takviye etmeyi, diğer yandan Yahudi değerlerine anlamlı ve güncel bir bağlantı sağlayacak araçlar sunmayı amaçlayan eğitsel ve toplumsal bir projedir.

Nesiller boyunca Yahudiler, kimliklerine, miraslarına, cemaatlerine, ailelerine ve köklerine, Sözlü ve Yazılı Tora’yı birleştiren Talmud yardımıyla bağlanmışlardır. Böylece Talmud öğrenimi temel Yahudilik bilgisinin en önemli bileşenidir. Zira Yahudi hikmeti, alaha (kanuni öğretiler), agada (kanuni olmayan öğretiler), düşünce ve midraş konusunda Talmud’dan daha iyi bir kaynak yoktur. Talmud öğrenimi bizi köklerimize ve geçmişimize yakınlaştırır, dünyanın her yerindeki Yahudi cemaatleriyle birleştirir ve en önemlisi, çocuklarımızla anlamlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar.

Hahamlarımız, her Yahudi’nin her gün Tora öğrenimi için sabit vakitler ayırmakla yükümlü olduğunu öğretirler. Bu öğreti ile Talmud öğreniminin Yahudi eğitimindeki merkezi yerini göz önünde bulunduran Rabi Meir Şapira (Polonya, 1887-1933) 1923 yılında, her gün Talmud’un bir yaprağının öğrenimine dayanan “Daf Yomi” (günde bir yaprak) sistemini ortaya atmıştır. Bu sistemle Talmud’un bütünü yaklaşık yedi buçuk yıllık bir süreç içinde tamamlanmaktadır.

İşte, Talmud Yisreeli, Daf Yomi sistemini kendine rehber edinerek, Talmud’u tanıtacak özlü bir öğrenim yöntemini kullanmaktadır. Bu doğrultuda, Talmud’un her yaprağı için, o yaprakta yer alan konulardan veya adı geçen şahsiyetlerden biri üzerine yoğunlaşmakta, kısa ve öz bilgiler sunarak okuyucuyu konu hakkında aydınlatmaktadır. Elbette bu kısa yazılar çerçevesinde, ilgili yapraktaki tüm konular ayrıntılı olarak ele alınmakta değildir. Yine de, toplam yedi cilt halinde hazırlanmış olan Talmud Yisreeli serisini okuyan bir kişi, Tora’nın birçok konusu hakkında temel bilgilere aşina olacaktır.

Talmud Yisreeli’nin birincil amacı, Yahudi öğrenimini desteklemek ve Yahudi kimliğini güçlendirmektir. Bu amaçla Talmud Yisreeli, karmaşık Talmud materyalini her yaştan okuyucular için erişilebilir, anlaşılabilir ve keyif alınabilir kılmaktadır. Çizim ve resimler eşliğindeki cazip tasarımıyla Talmud Yisreeli, her yaştan öğrenciler için Daf Yomi öğrenimine katkıda bulunmanın elverişli bir yoludur.

Her ne kadar Talmud Yisreeli tüm yaş gruplarına hitap etse de, öncelikli ve ideal olarak ebeveyn ve çocukların birlikte oturup Tora ve Talmud’un konuları üzerinde bilgi edinmeleri ve fikir yürütmeleri amaçlanmaktadır. Konular kısa ve öz olarak ele alındığından, okuyucunun aklında mutlaka yeni sorular oluşacaktır. Zaten amaç da bir yandan bazı temel bilgileri verirken, diğer yandan bu bilgiler yoluyla okuyucuların – ebeveynlerin ve çocukların – ilgilerini uyandırmak, onları akıllarına gelen sorulara cevap aramaya, başka kaynaklara başvurmaya ve tabii ki Tora konusunda uzman olan kişilere danışmaya sevk etmektir. Bu açıdan Talmud Yisreeli, ebeveyn ile çocuk arasında Yahudilik değerlerine odaklanan, anlamlı, faydalı, kaliteli ve sürekli bir diyalogun kapısını aralamak için kayda değer bir fırsat sunmaktadır.

Talmud Yisreeli, Talmud’dan çeşitli konulara değinmenin yanında, nesiller boyunca Yahudiliğin müstesna simalarının hayatları ve eserleri hakkında bilgiler de içermekte, ayrıca Talmud’da anlatılan, ders verici birçok olaya da yer vermektedir.

Daf Yomi temelinde hazırlanmış olsa da, uygulamada Talmud Yisreeli öğrenimi tabii ki herkesin kendisi için belirleyeceği tempoya bağlı olarak günde sadece bir değil, birkaç yaprağın öğrenimiyle, çok daha kısa zamanda tamamlanabilir.

Talmud Yisreeli birçok farklı dile çevrilmiştir ve dünyanın birçok cemaatinde, sadece ebeveyn-çocuk bağlamında değil, Yahudi okullarında, sinagoglarda ve derneklerde de çeşitli öğrenim programları çerçevesinde kullanılmakta, öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenmekte, öğrenimin çeşitli aşamaları tamamlandığı zaman kutlamalar yapılmaktadır.

Talmud öğrenimine bir giriş olarak gördüğümüz Talmud Yisreeli’nin sürekli bazda öğreniminin, okuyuculara köklerimiz, öğretilerimiz ve bilgelerimiz hakkında temel bilgiler sağlayacağına, Tora ve Yahudilikle olan bağlantılarını güçlendirip derinleştireceğine inanıyoruz.

To Top