חיזוק הביטחון העצמי והדימוי העצמי החיובי

מאת:אבי רט (מנהל חינוכי ועורך התלמוד הישראלי.) פעמים, וגם העוסקים בחינוך הפורמאלי ובלא פורמאלי, מרוב ריצות בין הדחוף לחשוב, מרוב תיאומים ופגישות, ימי הערכות וטלפונים, וסתם שחיקה טבעית, נשכחים מהם כמה עקרונות יסוד הזקוקים לריענון לעל מי שנטלו על עצמם את משימת החינוך והחיבור לקהילה. העיקרון הראשון הוא שהחינוך הוא לטווח ארוך. אנחנו לא מגדלים […]

קרא בהרחבה
To Top