פעילים בקהילה היהודית באיסטנבול פנו אל הנהלת התלמוד הישראלי בבקשה לתרגם את חומרי הלימוד של התלמוד הישראלי לטורקית כדי שאלו ישמשו את תלמידי בתי הספר היהודים באיסטנבול בלימודי היהדות לצורך חיזוק זהותם היהודית והעשרת עולמם הרוחני.

על פי הפעילים באיסטנבול פועלים חמישה מוסדות חינוך יהודיים בהם לומדים כ-350 תלמידים.

המצב הפוליטי והביטחוני באיסטנבול מצריך רגישות מיוחדת של הקהילה היהודית בטיפול אותו היא נותנת לתלמידיה ומצריך פעילויות יצירתיות מגוונות שיש בהן כדי להעשיר ולחזק את אמונתם, יהדותם וזהותם היהודית של התלמידים.

הנהלת התלמוד הישראלי נענתה בשמחה, בחיוב וברצון לבקשתם של פעילי החינוך בטורקיה ותעמיד לרשותם כל חומר כדי לסייע להם במלאכת הקודש אותה נטלו על עצמם.

פעילי החינוך החלו במלאכת התרגום לטורקית של החומרים אותם קיבלו מהתלמוד הישראלי וחלק מאותם חומרים כבר נלמדים באופן קבוע במוסדות הלימוד היהודיים בטורקיה.

To Top