פרויקט התלמוד הישראלי בארצות הברית, הינו פרויקט חינוכי וקהילתי משמעותי ,המחבר את המשתתפים בו ליסודות מורשת ישראל, להיסטוריה, לערכים, ולדמויות ההוד של העם היהודי לדורותיו.

הפרויקט הפועל במוקדי לימוד רבים בצפון אמריקה במסגרות של בתי ספר וקהילות, מנגיש עבור המשתתפים את הסוגיות התלמודיות בצורה חוויתית, עשירה ומגוונת, המעשירה את הידע, את אופן החשיבה ואת הבנת יסודות המחשבה והערכים היהודיים.

פרויקט התלמוד הישראלי כול בתוכו עלון שבועי, וכן סרטונים וחומרי לימוד והעשרה נוספים, וכל אלו ביחד מהווים הזדמנות ליצירת מפגש ייחודי ומרתק של התלמיד, ההורים והמורים עם עולם התלמוד .

אם גם אתם מעונינים להצטרף לאלפי לומדי התלמוד הישראלי ברחבי העולם, ולחווית לימוד ייחודית ומעשירה, מעצימה ומגוונת, המחברת לבבות ודורות

אנא פנו אל מרכזת הפרויקט בצפון אמריקה- גב' יעל שולמן ב-

yael@talmudisraeli.co.il או תתקשרו 914.413.3128.

Talmud Israeli-Daf Yomi for US is an educational project which provides meaningful connections to Jewish values, history and Israel while uniting students with Daf Yomi learners around the world. The program, which is used in dozens of day schools and synagogues across North America, is easy-to-use and designed for students of all ages. We offer schools a unique opportunity for classroom learning that engages both students and their parents!

Our curriculum includes a weekly Daf Yomi publication that contains both Talmudic material and columns about Israel and modern Jewish history and a series of 60 short movies about different sugiyot. At the heart of Talmud Israel, is our set of seven books covering the entire Babylonian Talmud

If you would like to engage your students in the love of Talmud while strengthening their Jewish identity, please consider bringing our curriculum to your school or community.

If you have any questions please contact Yael Schulman at yael@talmudisraeli.co.il or call 914.413.3128.

דוגמאות של גליונות בשפה אנגלית

Talmud-Israeli_Parashat-Noach_159

To Top