חוברת העשרה- שרשרת הדורות

חוברת העשרה- כיבוד הורים

חוברת העשרה- מחלוקת וכבוד הדדי 

חוברת העשרה – איזהו העשיר השמח בחלקו

חוברת העשרה – אהבת הארץ

חוברת העשרה- ערבות הדדית 


גמילות חסדים- דף לימוד מחוברת

 

גמילות חסדים- קובץ שיתופי עם כלל החומרים

 

הכנסת אורחים- דף לימוד מחוברת

 

הכנסת אורחים- קובץ שיתופי עם כלל החומרים

 

זהירות במשקל ובמידה- דף לימוד מחוברת

 

אמינות "זהירות במשקל ובמידה"- קובץ שיתופי עם כלל החומרים

 

פסח כשר ושמח- קובץ שיתופי עם כלל החומרים

 

ברכת הגומל- דף לימוד מחוברת

 

ברכת הגומל- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

לא תעמוד על דם רעך- דף לימוד מחוברת

 

לא תעמוד על דם רעך- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

זה נהנה וזה לא חסר- דף לימוד מחוברת

 

לימוד ליום העצמאות- דף לימוד

 

ערכת לימוד ליום העצמאות- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

השבת אבדה- דף לימוד מחוברת

 

השבת אבדה- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

אחריות לגרימת נזק- דף לימוד מחוברת

 

אחריות לגרימת נזק- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

הכל לטובה- דף לימוד מחוברת

 

הכל לטובה- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

ערבות להשאלה והלוואה- דף לימוד מחוברת

 

ערבות להשאלה הלוואה- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

עניי עירך קודמים- דף לימוד מחוברת

 

עניי עירך קודמים- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

לשון נקייה- דף לימוד מחוברת

 

לשון נקייה- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

מעשרות- דף לימוד מחוברת

 

מעשרות- קובץ שיתופי עם כל החומרים

 

To Top